ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ο μεγαλύτερος νομός του γεωγραφικού διαμερίσματος της Κρήτης, με έκταση 2.641 τ.χλμ. και πληθυσμό 264.486 κάτ. Καταλαμβάνει το κεντρικό τμήμα της Κρήτης και περικλείεται μεταξύ των οροσειρών της Δίκτης και του Ψηλορείτη. Συνορεύει Α με το ν. Λασιθίου, Δ με το ν. Ρεθύμνου και βρέχεται Β από το Κρητικό και Ν από το Λιβυκό Πέλαγος. Πρωτεύουσα είναι το Ηράκλειο (115.270 κάτ.) και μεγαλύτερες πόλεις οι Αρχάνες (3.744 κάτ.), το Τυμπάκι (5.230 κάτ.) και οι Μοίρες (4.559 κάτ.). Στο ν. Ηρακλείου βρίσκεται το μεγαλύτερο και ευφορότερο πεδινό τμήμα του νησιού, η πεδιάδα της Μεσαράς, που ήταν παλιότερα ο σιτοβολώνας της Κρήτης. Σήμερα καλλιεργούνται πρώιμα κηπευτικά σε θερμοκήπια ή σε εδάφη που το κλίμα επιτρέπει. Οι ακτές αρχίζουν Δ από τον όρμο του Φόδελε και φτάνουν στον Κόλπο των Μαλίων με ιδιαίτερη τουριστική αξιοποίηση. Στο ν. Ηρακλείου ανήκει και η ακατοίκητη νήσος Δία. Με εξαίρεση τις πεδιάδες Μεσαράς-Ηρακλείου, το έδαφος του νομού είναι ορεινό. Στα όρια του νομού απλώνονται διακλαδώσεις της Ίδης (Ψηλορείτη) και της Δίκτης, που προχωρούν μέσα στο νομό και σχηματίζουν ένα ορεινό χώρισμα μεταξύ των πεδιάδων Μεσαράς και Ηρακλείου. Σπουδαιότεροι ποταμοί είναι ο Γιόφυρος και ο Γεροπόταμος, ενώ το κλίμα είναι το χαρακτηριστικό ήπιο μεσογειακό, με εξαίρεση τα ορεινά, όπου ο χειμώνας είναι βαρύς.

Κύρια οικονομική δραστηριότητα στο ν. Ηρακλείου είναι η γεωργοκτηνοτροφική απασχόληση. Αρκετά   ανεπτυγμένη   είναι   ωστόσο   και   η   βιομηχανική - βιοτεχνική δραστηριότητα. Ιδιαίτερη ανάπτυξη γνωρίζει και ο τουρισμός, αφού ο ν. Η. είναι από τους γνωστότερους από άποψη προϊστορικού και ιστορικού πολιτισμού και έχει σπουδαίους αρχαιολογικούς χώρους (Κνωσός, Φαιστός, Μάλια, Γόρτυνα).